EQ PAINTING

Sidan är under uppbyggnad.
Tack för ditt tålamod!

EQ Painting

EQ-painting eller känslornas måleri är en metod som utvecklades före Cellminnesmålning.
Båda metoderna har skapats av Bengt Persson.
Med hjälp av EQ-paing kan du få kontakt med de känslor som är förknippade med vissa händelser eller upplevelser.

Genom att göra övningar i EQ-painting kan du förändra de känslor som påverkar dig negativt.
Målning är ett fantastiskt hjälpmedel för att uttrycka känslor.
Färgen och formerna hjälper dig att spontant uttrycka det du vill och känner.

De finns många likheter mellan Cellminnesmålning och EQ-painting, men det finns också mycket som skiljer metoderna åt.
Den största skillnaden är att i Cellminnesmålning tar du hjälp av bönen eller din intuition, vilket gör att du når en snabbare och djupare förändring i ditt liv.
Båda metoderna är väldigt enkla och kräver inga förkunskaper.
Att använda dessa båda metoder tillsammans är en bra och verksam kombination.