HELANDE MÅLERI - kurs

Helande måleri kurs

På en Helande måleri kurs, kan du välja hur du vill använda tiden.
Du kan få hjälp att komma igång att måla, med stöd av Vedic Arts principer.
Här får du inspiration att utveckla ditt måleri, att hitta ditt uttryck och/eller din skapande process.
Vill du använda måleriet för personlig utveckling, hitta mer av din potential eller förändra hur du känner,
tänker och agerar.
Då kan jag erbjuda metoder som EQ-Painting och Cellminnesmålning.
Ingen av metoderna kräver någon form av erfarenhet eller kunskap, utan handlar om kravlöst måleri.
Här är det formen och färgen som får tala.
Skaparglädje ingår i alla metoderna.
All kreativitet är helande.
Allt skapande utifrån vår inre kärna, hjälper oss att förlösa och släppa sådant vi är klara med i vårt liv. 
Färgen och formen understöder denna process.