Vedic Art

Hemsidan är under uppbyggnad.
Tack för ditt tålamod!

Vedic Art

Vedic Art är en konstform för skapande och självkännedom.
Vedic Art är ett kravlöst måleri där inga förkunskaper behövs.
Denna kravlöshet gör att du helt kan gå upp i ditt skapande utan ansträngning. Målandet blir då en stund av mindfulness, då din själ får komma till uttryck.
Du låter helt enkelt färgen och formen vara det den är och bli det den vill.
Med hjälp av Vedic Arts 17 principer kan du hitta din skapande process, ditt uttryck och framförallt din skaparglädje. Du kan måla på vilket sätt du vill och med vilka material du vill.
Du kan använda vilka färger eller kritor du vill.